Bell Schedules

Elementary Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 8:45 AM
Classes Start 9:00 AM
Recess 10:30 AM 10:45 AM 15 min
Lunch 11:45 AM 12:40 PM 55 min
Classes Start 12:45 PM
Dismissal 3:08 PM
Secondary Bell Schedule Regular Day Schedule
Monday, Tuesday, Thursday, Friday
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 8:45 AM 8:49 AM 4 min
Period 1 8:49 AM 9:53 AM 64 min
Period 2 9:58 AM 11:02 AM 64 min
Break 11:02 AM
Period 3 11:12 AM 12:15 PM 63 min
Lunch 12:15 PM 12:58 PM 43 min
Period 4 1:00 PM 2:03 PM 63 min
Period 5 2:08 PM 3:13 PM 65 min
Dismissal 3:13 PM
Secondary Collaboration Day Schedule Wednesday
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 8:45 AM
Collaboration 8:49 AM 9:30 AM 41 min
Period 1 9:35 AM 10:44 AM 69 min
Period 2 10:54 AM 12:03 PM 69 min
Lunch 12:03 PM 12:48 PM 45 min
Period 3 12:48 PM 1:57 PM 69 min
Period 4 2:02 PM 3:13 PM 71 min